Hållbarhetsdetektiver har utvärderat stadsfesten

Kalmar Stadsfests projektgrupp arbetar sedan flera år tillbaka aktivt med hållbarhetsfrågor. Men hur hållbart är evenemanget? För att få en bättre bild av nuläget bjöds LiveGreens hållbarhetsdetektiver in till Kalmar Stadsfest 2019.

Hållbarhetsdetektiverna gästade stadsfesten under en dag för att utvärdera både den sociala och ekologiska hållbarheten. De tittade också på hur Kalmar Stadsfest kommunicerar kring hållbarhet. Deras rapport lyfter fram flera saker som Kalmar Stadsfest redan gör riktigt bra, men också konkreta förslag på förbättringar.

Rapporten kommer att användas som underlag för att utveckla Kalmar Stadsfests hållbarhetsarbete.

Här hittar du hållbarhetsrapporten.

Fotograf: Johannes Norlander

Fler nyheter