Fotbollsturnering (NOCA)

torsdag 8 aug

14:30 -16:30

Fredriksskans

Se nordiska kadetter utmanas i fotbollsturnering.