Konstutställning: ÖPPNANDET

tor-lör 8-10 aug

11-21

Ett projekt uppbyggt kring ett arkiv med glasnegativ från svenska missionsfält i dåvarande belgiska Kongo får sin upplösning i Anna Ekman, Cecilia Järdemar och Freddy Tsimbas utställning Öppnandet. Vilka alternativa läsningar av historien kan uppstå när man skapar nya verk med arkivet som utgångspunkt?

Mer som händer –