kulturskolan: Improvisationsteater

fredag 9 aug

11:00 -11:45

Stadsparken

Kulturskolans improvisationsteatergrupp är ihop. Men kanske inte så länge till? Kärlek kan vara snårigt och frågan är om det inte pågått länge nog redan. Är det dags att göra slut?

”Det här funkar inte” är en improviserad föreställning och därmed helt unik varje gång. Publiken har även möjlighet att påverka förutsättningarna för föreställningen och relationerna på olika sätt.

Mer som händer – Stadsparken