Hur arbetar vi med hållbarhet?

Sedan flera år tillbaka arbetar projektgruppen aktivt med social hållbarhet med fokus på trygghet och säkerhet. Ett långsiktigt arbete kring ekologisk hållbarhet har inletts. Under Kalmar Stadsfest 2022 märktes detta bland annat genom:

  • Källsortering för besökare finns i kommunens fasta kärl. I dem kan du slänga plast, restavfall och lämna pantburkar.
  • Bättre och tydligare sortering av både arrangörssopor
  • Vatten att fylla på i egna flaskor finns att hämta på många platser i staden.
  • Samverkan med Kalmar Länstrafik (KLT) för att få besökare att åka kollektivt. Extrainsatta bussar.