Hur arbetar vi med hållbarhet?

Sedan flera år tillbaka arbetar projektgruppen aktivt med social hållbarhet med fokus på trygghet och säkerhet. Ett långsiktigt arbete kring ekologisk hållbarhet har inletts. I år märks detta bland annat genom:

  • Bättre och tydligare sortering av både arrangörs- och besökssopor.
  • Vatten att fylla på i egna flaskor finns att hämta på många platser i staden.
  • Fler matförsäljare med ekologisk och närproducerad mat.
  • Samverkan med Kalmar Länstrafik (KLT) för att få besökare att åka kollektivt. Extrainsatta bussar.