Hur arbetar vi med hållbarhet?

Sedan flera år tillbaka arbetar projektgruppen aktivt med social hållbarhet med fokus på trygghet och säkerhet. Ett långsiktigt arbete kring ekologisk hållbarhet har inletts. Under Kalmar Stadsfest 2019 märktes detta bland annat genom:

  • Bättre och tydligare sortering av både arrangörs- och besökssopor.
  • Vatten att fylla på i egna flaskor finns att hämta på många platser i staden.
  • Fler matförsäljare med ekologisk och närproducerad mat.
  • Samverkan med Kalmar Länstrafik (KLT) för att få besökare att åka kollektivt. Extrainsatta bussar.