Kantorns kapell

lördag 10 aug

16:15 -17:00

Krusenstiernska trädgården

Variationsrik folkmusik

Kantorns kapell bjuder på variationsrik folkmusik både vad det gäller tillkomstår, klang och arrangemang. Låtvalet är hämtat ur äldre spelmansböcker, främst från Småland och Öland.I kapellet ingår Heléne Ingvarsdotter, riksspelman på fiol, Magnus Lundberg, fiol, Ove Lindqvist cello och helikon samt Björn Erlandsson harmonium och piano. Konstnär för omslagsbild: Johan Persson

Mer som händer – Krusenstiernska trädgården